Meer weten over deze inwonersconsultatie? Onze expert Nicolette Ouwerling vertelt je er graag meer over: nicolette@citisens.nl of 06-26512770.

PRODUCT

Draagvlakonderzoek Vuurwerk

Naar een besluit op maat van uw gemeente

Nederlandse gemeenten mogen zelf gaan bepalen of en hoe rond Oud en Nieuw vuurwerk mag worden afgestoken. Het Rijk laat dat besluit over aan de gemeenteraden. Maar hoe kom je tot een besluit met draagvlak in jouw gemeente? Met een laagdrempelige vuurwerk inwonersconsultatie waaraan iedereen die wil, ook écht zijn of haar mening kan geven.

Landelijk is het afsteken van vuurwerk een onderwerp dat speelt. De meningen zijn verdeeld. Uit eigen onderzoek (2018) weten we dat ongeveer een kwart van de Nederlanders voorstander is van een totaalverbod op vuurwerk. Daarnaast stelt 36% bij zo’n verbod de voorwaarde dat er een vuurwerkshow wordt georganiseerd. Tegenstanders van een vuurwerkverbod hebben de volgende redenen: traditie (59%) en het argument dat aanpak van echte overlast zoals illegaal vuurwerk beter werkt (52%). Van de tegenstanders vindt 45% aan een beperkt verbod (op werpbaar knalvuurwerk) een goed idee. Voor de vormgeving van een lokaal vuurwerkverbod is er dus wat te kiezen.

Iedereen informeren en uitnodigen: open link

Bij een onderwerp waarover meningen verdeeld zijn, is het goed iedereen de kans te geven mee te doen. Anders organiseert weerstand zich langs een andere weg. Onze aanpak bij een dergelijk onderzoek is om te werken met een open link. Dit informeert inwoners en stelt alle inwoners in de gelegenheid om hun mening te geven. Juist omdat de meningen verdeeld zijn, is een dergelijk ‘open onderzoek’ belangrijk voor het draagvlak. Onze open link onderzoeken zijn representatief, zonder dubbele invullers en volgens de AVG normen omtrent privacy.

Iedereen echt laten meedoen: Citisens-methode

De keuzes die mensen maken hangen samen met de bevolkingsgroep waarvan zij onderdeel zijn. Bovendien willen verschillende bevolkingsgroepen ook op heel verschillende manieren betrokken worden bij dit vraagstuk. ‘Kritische vernieuwers’ en ‘Gevestigde beïnvloeders’ laten al snel zelf van zich horen. ‘Geïnformeerde gezinnen’ en ‘Zelfbewuste aanpakkers’ vragen om een duidelijke digitale campagne. En voor ‘Honkvaste buurtbewoners’ en ‘Zorgzame senioren’ is het slim om heel concreet en laagdrempelig te zijn: ga gewoon eens naar ze toe. Citisens weet van al deze groepen waar je ze kan vinden. Een analyse met onze ‘betrokkenheidsprofielen’ levert de informatie om communicatie af te stemmen en op maat in te richten. Het laat zien welke kanalen de gemeente kan benutten om verschillende groepen te bereiken.

Download hier de brochure met de beschrijving per betrokkenheidsprofiel:  Brochure Citisensmethode | Betrokkenheid organiseer je zo (2171 downloads)  

Handelsperspectief voor de gemeente

Met dit inwonersonderzoek krijgt u zicht op de manier waarop uw inwoners denken over een eventueel vuurwerkverbod. Moet het een algeheel verbod worden of heel plaatselijk? Moet het voor bepaalde soorten vuurwerk gelden? Welke argumenten slaan aan wanneer de gemeente haar besluit gaat uitleggen aan inwoners? Met onze inwonersconsultatie vuurwerkverbod krijgt de gemeente handvatten om tot een besluit te komen dat echt past.