9 experts met een hart voor betrokkenheid

Citisens is een label van Necker van Naem. Als gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau ontwikkelde Necker van Naem onder meer draagvlakonderzoek, burgerpeilingen, profielconsultaties voor een nieuwe burgemeester, en natuurlijk stemhulp MijnStem. Sinds 1-1-2017 zijn al deze activiteiten gebundeld onder een nieuw label, Citisens. Met 8 vertrouwde Necker-specialisten als drijvende kracht.

Per 1 april is ons team uitgebreid met onze projectleider Vera van der Linde.