De samenvatting

 • Citisens garandeert je privacy.
 • We verstrekken je gegevens niet aan andere partijen.
 • We hebben de beveiliging zo goed mogelijk geregeld (en onze servers staan gewoon in Nederland).
 • Citisens heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991 en is lid van MOA – Center for Marketing Intelligence & Research.

Wil je meer weten? Lees dan hieronder verder.

Hoe zit het met mijn privacy?
Citisens onderschrijft de richtlijnen op het gebied van marktonderzoek die door de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus (Esomar) zijn opgesteld. Citisens heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991. Daarnaast is Citisens lid van MOA, de vereniging van marktonderzoekbureaus.  http://www.moaweb.nl/

Worden mijn gegevens voor andere doeleinden gebruikt?
Citisens is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen zonder de expliciete toestemming van de eigenaar. Citisens geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren privacy en zullen je gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder jouw toestemming. Antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis.

Resultaten van onderzoek worden alleen in anonieme en/of samengevoegde vorm ter beschikking gesteld aan onze opdrachtgever. Als opdrachtgevers prijs stellen op persoonlijk contact met respondenten, waardoor Citisens de anonimiteit niet meer kan waarborgen, vragen we vooraf de gebruikers om toestemming.

Hoe goed zijn mijn gegevens beveiligd?
Citisens neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van je gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen, bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde web-omgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor onze medewerkers die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Wat gebeurt er als ik mijn emailadres achter laat?
Bij sommige onderzoeken wordt gebruikers gevraagd naar hun emailadres. Die vraag stellen wij alleen in combinatie met een of beide van de volgende vragen:

 • Wil je op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit onderzoek?
 • Wil je vaker je mening geven over actuele thema’s in ons panel?

We gebruiken je emailadres dan ook alleen om de resultaten van het onderzoek met je te delen, of je uit te nodigen voor nieuwe onderzoeken. Afhankelijk natuurlijk van welke vragen jij met ‘ja’ hebt beantwoord. Je emailadres wordt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf ergens anders voor gebruikt of gedeeld met derden.

Kan ik worden benaderd voor andere onderzoeken?
Dat kan alleen als je hebt aangegeven dat je vaker je mening wilt geven. Natuurlijk kun je op ieder moment uitschrijven. Deze mogelijkheid wordt geboden in iedere email die je van het Mijn Stem panel ontvangt. Je kunt ook een mail sturen aan info@citisens.nl

Wat gebeurt er als ik mijn postcode achter laat?
Bij sommige onderzoeken wordt gebruikers gevraagd om hun postcode. Hiermee kunnen wij op wijkniveau analyses uitvoeren en vergelijkingen maken. Deze gegevens zijn niet terug te voeren op individueel niveau.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
MijnStem bewaart jouw gegevens alleen zolang het nodig is en niet langer dan wettelijk is toegestaan. 

Kan ik mijn gegevens inzien?
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je ons vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor wij ze gebruiken. Wil je dat graag weten? Stuur ons dan een mail met het verzoek (met je volledige naam en mailadres) naar: info@citisens.nl. Een van onze collega’s zal contact met je opnemen.

Kan ik mijn gegevens laten corrigeren?
Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@citisens.nl. Dan neemt een van onze collega’s contact met je op.

Wil je niet dat wij je gegevens gebruiken?
Je hebt een aantal wettelijke mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je eerder toestemming hebt gegeven kun je aangeven dat je niet meer wilt dat je gegevens gebruikt worden. Hiervoor kun je ook een mail sturen naar info@citisens.nl. Een van onze collega’s zal contact met je opnemen.

MijnStem en CITISENS nemen je privacy zeer serieus. Jouw gegevens worden daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit privacy statement wordt uitgelegd op welke manier met jouw gegevens wordt omgegaan wanneer je gebruik maakt van MijnStem.

MijnStem
MijnStem is een stemhulp van CITISENS B.V. (“CITISENS”). CITISENS is een zusje van NECKER VAN NAEM B.V.. NECKER VAN NAEM B.V. is al meer dan 10 jaar actief met onderzoek en advies in het lokale, provinciale en landelijke bestuur. Zij is marktleider op het gebied van raadsonderzoek en rekenkameronderzoek. Meer dan 75% van de gemeenteraden zijn getraind of begeleid door haar adviseurs.

De technische uitvoering wordt gedaan door iVOX, een Belgische online-research bureau dat al sinds 2009 meertalige stemhulpen bouwt voor Europa en België, en nu dus ook al enkele jaren voor Nederland.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
CITISENS B.V. is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Woudenbergseweg 50
3953 MH Maarsbergen
Telefoon: 0343-820380

E-mail: info@citisens.nl

Verzamelde gegevens
Om MijnStem te laten werken heeft CITISENS een aantal gegevens nodig.

 • Jouw antwoorden op de stellingen worden verzameld en opgeslagen, maar zijn zonder nadere gegevens niet herleidbaar naar jou persoonlijk.
 • Indien je hiervoor kiest, verzamelt CITISENS jouw postcode en e-mailadres. Dit is echter niet verplicht om gebruik te kunnen maken van MijnStem.
 • CITISENS slaat jouw IP-adres niet op


Doeleinden

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 • Het gebruik van MijnStem mogelijk te maken.
 • Statistische gegevens op te stellen over het gebruik van de site.
 • MijnStem goed te kunnen beveiligen en te verbeteren.
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek, aan daartoe bevoegde autoriteiten.

Jouw postcode gebruikt CITISENS om gemeenten te helpen inwoners beter te betrekken. Jouw postcode helpt daarbij. Gekoppeld aan de sociologische modellenbank van CITISENS, kan zij inschatten hoe en waarover de mensen in bepaalde wijken willen meedenken. Daarmee adviseert zij gemeenten over hoe ze hun inwoners beter kunnen betrekken. CITISENS gebruikt hiervoor geen persoonlijke gegevens, zij is slechts geïnteresseerd om inzicht te krijgen op wijkniveau.

Het invullen van jouw postcode is niet verplicht. Dus ook zonder jouw postcode achter te laten, kun je het resultatenscherm van de stemhulp bekijken.

Jouw e-mailadres zullen wij vragen voor eventuele deelname aan het panel. E-mailadressen worden overigens in een aparte database opgeslagen, zodat er geen enkele koppeling is te maken met Jouw antwoorden op de stellingen en/of jouw postcode.

Beveiliging
CITISENS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:  (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, alsmede (ii) versleuteling van alle gegevens die worden verzonden vanaf jouw computer naar MijnStem en vice versa via een https verbinding. Dit laatste betekent dat zelfs wanneer iemand de data weet te onderscheppen, het enkel onbruikbare codes zijn.

Ondanks dat CITISENS alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

CITISENS heeft de software daarnaast uitvoering getest. En hoewel zij ervan overtuigd is dat het een veilig pakket is, sluit zij haar ogen niet voor wat er kan gebeuren en laat zij 24 uur per dag een scan uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen zwakheden ontstaan of iets van buitenaf in haar software gewijzigd wordt. Wil je meer weten over deze scan? Dat kan bij onze partner Guardian360.

Doorgifte aan derden
Alleen personen die door CITISENS zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of op te slaan (intern dan wel extern) hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Van hen eisen we dat de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gerespecteerd en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Voor het overige zal CITISENS jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar haar redelijk oordeel in jouw belang is.

Cookies
Tijdens het invullen van MijnStem wordt je gevraagd antwoord te geven op stellingen. Om deze antwoorden te kunnen verwerken en een stemuitslag op te bouwen plaatsen wij functionele cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je MijnStem bezoekt. De gegevens worden vervolgens versleuteld verstuurd en CITISENS slaat geen IP-adressen op.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Google analytics
CITISENS maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers MijnStem gebruiken. CITISENS heeft de anonymize-functie aan haar Google Analyticsconfiguratie toegevoegd, met als gevolg dat geen volledige IP-adressen naar Google worden gestuurd: het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt gemaakt.

De door Google Analytics verzamelde informatie gebruikt CITISENS alleen op geaggregeerd niveau, zodat MijnStem verbeterd kan worden. CITISENS registreert alleen uiteindelijke aantallen en geen individuele gegevens.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden van de daar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. CITISENS is hiervoor niet verantwoordelijk.

Sociale netwerken
Op MijnStem zijn buttons opgenomen om website en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc. en Twitter van Twitter, Inc. (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst op het moment dat je er op klikt. CITISENS heeft daarop geen invloed. Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in, in geval van Facebook en Twitter, de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de daar gelden privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. CITISENS is hiervoor niet verantwoordelijk.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van verwerking en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Melding van de gegevens bij de autoriteit persoonsgegevens
CITISENS heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991. Tevens is zij lid van MOA – Center for Marketing Intelligence & Research, de vereniging van marktonderzoekbureaus (www.moaweb.nl).

Je rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens

 • Je hebt het recht om te vragen wie er toegang heeft / heeft gehad tot jouw gegevens. Je kunt ons vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft/ heeft gehad.
 • Je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Hiervoor kun je CITISENS vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt.
 • Je hebt het recht om de gegevens die CITISENS van jou heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht om minder gegevens door CITISENS te laten verwerken.
 • In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen door CITISENS.
 • Je hebt het recht jouw gegevens bij CITISENS op te vragen en over te laten dragen aan derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CITISENS.

Alle verzoeken kun je per e-mail sturen naar: info@citisens.nl.

Wijziging van het privacy statement
Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van MijnStem. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van MijnStem kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Contact
Als je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via info@citisens.nl.

Wat doet de stemhulp van Mijn Stem?
MijnStem geeft je informatie over de standpunten van de partijen op actuele thema’s. Je kunt daarom per stelling de standpunten van de partijen zien én een door hen geschreven toelichting lezen. In het resultaatscherm aan het einde van de stemhulp kun je zien met welke partij je de meeste overeenstemming hebt.

Wat is het doel van de makers van de stemhulp?
Ons doel is om de aandacht voor de verkiezingen te vergroten, inwoners blijvend bij de democratie te betrekken en kiezers te informeren over de positionering van partijen.

Wie zijn jullie?
Voor onze stemhulp werken wij, Citisens BV, samen met iVOX

Wie?

Wie? Citisens BV staat voor  toegankelijk en betrouwbaar onderzoek als startpunt voor draagvlak en betrokkenheid. Citisens is een zusje van Necker van Naem. Necker van Naem is ruim 14 jaar actief met onderzoek en advies in het lokale, provinciale en landelijke bestuur. We zijn marktleider raadsonderzoek en rekenkameronderzoek. Meer dan 75% van de gemeenteraden zijn getraind of begeleid door onze adviseurs.

De technische uitvoering wordt gedaan door iVOX, een Belgisch online-research bureau dat al sinds 2009 meertalige stemhulpen bouwt voor Europa en België, en de laatste jaren dus ook voor Nederland.

Zag ik jullie niet ook de afgelopen jaren tijdens verkiezingen?
Ja, dat klopt. Sinds 2014 waren we er bij álle verkiezingen. Voor de gemeenteraden, het europees parlement, de provinciale staten en de Tweede Kamer. En nu in 2018 zijn we er weer, in maar liefst 64 gemeenten. Daarmee zijn we op lokaal niveau de grootste stemhulp.

Hoe bepaal je de positie op een stelling?
Lees de stelling en bedenk wat jij van dit thema vindt. Op de schuifbalk geef je je mening aan. Jouw mening kun je vervolgens direct vergelijken met een politieke partij. Je antwoord geef je op een 101-puntsschaal, wat ruimte biedt voor nuance.

Welke stellingen zijn opgenomen in MijnStem?
Voor het maken van de stellingen hebben we ons gebaseerd op de partijprogramma’s en (andere) input van de partijen zelf. In de meeste gevallen hebben we in een sessie gezamenlijk met de politieke partijen de selectie van stellingen bepaald. Bij het selecteren geven 2 zaken de doorslag:

1) Het thema is actueel
2) Over het thema wordt door partijen verschillend gedacht

Hoeveel stellingen heb je nodig voor een betrouwbare representatieve stemhulp?
Het aantal stellingen ligt voor ons niet vooraf vast. De balans tussen een inhoudelijke weergave van wat er speelt en gebruiksvriendelijke lengte van de stemhulp, staat voor ons voorop. Soms bereiken we dat met 18 stellingen, en soms met 28.

Hoe hebben de partijen zich gepositioneerd?
Nadat stellingen zijn opgesteld hebben de politieke partijen aangegeven wat hun mening is op deze stellingen. Ook hebben zij bij hun mening een motivering gegeven van maximaal 255 tekens. Deze kun je per stelling lezen nadat je jouw eigen mening over de stelling hebt gegeven.

Is de motivatie van de partijen bij de stellingen gecontroleerd?
Positie (mening) en motivering zijn gecheckt door onderzoekers van Citisens. Als positie en motivering niet met elkaar overeen kwamen, hebben de betreffende partijen een voorstel voor aanpassing gekregen. In de motivering waren rechtstreekse verwijzingen naar andere partijen niet toegestaan. Ook hebben we gecontroleerd of de motivering begrijpelijk is voor inwoners.

Hoe wordt je mening ten opzichte van politieke partijen vergeleken?
Let op! Hier komt een ingewikkeld stukje tekst van onze onderzoekers. Ze willen het zo goed mogelijk aan je uitleggen. Wil je nog meer weten? Stuur ons een email, dan bellen we je terug! info@mijnstem.nl

De mate waarin je positie overeenkomt wordt berekend door de gemiddelde relatieve afstand tussen de positiekeuze van de vergelijkingspunten (de politieke partijen) en de invuller te berekenen per stelling. Het vergelijkingspunt met de kleinste gemiddelde relatieve afstand tussen de eigen positiekeuze en de keuze van de kiezer staat bovenaan. MijnStem geeft geen duiding of interpretatie van de positiekeuze.

Contact
Heb je nog vragen over MijnStem?

Mailen:   info@mijnstem.nl  Spreken: 0343-820380 (09.00 – 17.00)

Schrijven:  Woudenbergseweg 50, 3953 MH Maarsbergen

Volgen of tweeten:  https://twitter.com/destemvan

Hou je van lange nummers?

KvK 53147413
BTW 8507.67.970.B.

Referendum Wiv: hoe zit dat ook alweer?
Op 21 maart kiezen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad. Je mag dan ook je mening geven over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). In die wet worden de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) geregeld. Het gaat om een raadgevend referendum. Dat wil zeggen dat het is aangevraagd door een groep Nederlanders en tot doel heeft de volksvertegenwoordiging advies te geven over het wetsvoorstel.

Wat is de referendumtest?
Om je te helpen bij het maken van je keuze voor het referendum, hebben we de referendumtest ontwikkeld. Bereikbaar via www.ReferendumTest.nl. In deze tool kun je op een aantal stellingen je mening geven en bij elke stelling bekijken waar de nieuwe wet op die stelling staat. Met de button “lees meer” kun je telkens lezen wat er met de nieuwe wet precies verandert, wat daar de belangrijkste redenen voor zijn en welke mogelijke risico’s er zijn. Na het lezen van de toelichting, kun je je mening op die stelling nog aanpassen voor je naar de volgende stelling gaat.

Als je alle stellingen hebt doorlopen, zie je in het slotscherm een percentage. Dat percentage laat zien in hoeverre jouw mening overeenkomt met de nieuwe wet. In het laatste scherm kun je in een totaaloverzicht nogmaals per stelling bekijken waar de overeenkomsten/verschillen tussen jouw mening en de nieuwe wet zitten. Ons doel is dat je met de referendumtest op inhoudelijke gronden kunt bepalen wat je gaat stemmen.

Hoe is de referendumtest tot stand gekomen?
Onze onderzoekers hebben eerst een analyse gemaakt van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe wet: waar gaat het eigenlijk over en wat gaat er straks veranderen? Ook hebben we, met een digitale vragenlijst, aan ons panel gevraagd wat voor hen belangrijk is bij het maken van hun keuze over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Met die input hebben we een groslijst aan stellingen gemaakt, die de dilemma’s en discussiepunten van de nieuwe wet het beste weergeven. Die groslijst van stellingen hebben onze onderzoekers doorgenomen met een deskundigheidspanel. In dat panel zitten 4 onafhankelijke experts die gezamenlijk een juridisch perspectief, een technisch perspectief en een academisch perspectief vertegenwoordigen. Met behulp van hun expertise en feedback, hebben we de definitieve stellingen geformuleerd, de positie van de wet op die stellingen bepaald en de toelichting geschreven. Na een laatste controle op inhoud en formulering is op 14 maart, 1 week voor de verkiezingen, de referendumtest gelanceerd.

Hoe wordt je mening ten opzichte van de wet vergeleken?
Het percentage dat je in het slotscherm ziet, geeft de gemiddelde relatieve afstand weer tussen de positie van het vergelijkingspunt (de wet) en de invuller per stelling. Een ingewikkelde berekening dus, maar kort gezegd: Bij een hoog percentage ben je het in grote mate eens met de inhoud van de nieuwe wet. Een laag percentage laat zien dat jouw mening en de inhoud van de wet sterk verschillen.