Toegankelijk en laagdrempelig. Dat is het uitgangspunt bij ieder onderzoek dat we doen. Daar zorgen we voor, onder meer doordat respondenten onze onderzoeken mobiel kunnen invullen in maximaal 5 minuten.

Onderzoek als participatie-instrument

Aan mensen wordt een boel gevraagd. Om een product te reviewen na een aankoop, een restaurant te waarderen na een etentje, een gemeente te liken op Facebook of om lid te worden van een buurt-whatsapp groep. Er zijn heel veel organisaties die ‘iets’ van mensen willen. Dat maakt tijd kostbaar en aandacht schaars.

Een onderzoek is daarom niet langer alleen een manier om iets te weten te komen, het is een communicatiemiddel op zich. Dat maakt het belangrijk om relevante vragen te stellen, in een gebruiksvriendelijke omgeving, waarbij er zorgvuldig met alle verkregen data wordt omgegaan.

Bij Citisens hebben we dat in ons achterhoofd bij ieder onderzoek dat we doen. We ontwerpen vragenlijsten die waardevolle inzichten bieden aan klanten en daarnaast ook gewoon prettig zijn om aan mee te doen als deelnemer. Dus geen overbodige vragen, zelf kiezen over welke onderwerpen je je mening wil geven en altijd met een open uitnodiging om vaker mee te denken. 

Infrastructuur & tools

Wij onderzoeken voortdurend de waarden, drijfveren en houding van mensen rondom actuele en relevante maatschappelijke kwesties. U kan bij ons terecht voor:

  • markt- en publieksonderzoek
  • Opinieonderzoek en draagvlakonderzoek
  • Evaluatie en effectonderzoek
  • Focusgroepen

 

Wij werken daarbij met geavanceerde technieken en bieden een infrastructuur voor online onderzoek en het faciliteren van interactie tussen organisatie en hun publiek. Daarvoor maken wij gebruik van – wat ons betreft – de beste en meest innovatieve technologieën:

  • Survalyzer als tool voor het doen van mobiel onderzoek en het inrichten van complexe vragenlijsten en panelbeheer.
  • Citisens panel voor het snel uitzetten van vragenlijsten.
  • Mosaic voor een representativiteitstoets en voor de koppeling van onderzoekresultaten met inzichten vanuit doelgroepen.  
  • Esri als GIS-systeem voor het weergeven van analyses op kaarten.

Innovatielab 

De data die wij verzamelen uit onderzoek zetten wij in voor nieuwe toepassingen. Daarmee ontwerpen we oplossingen en voorspellingen voor de publieke sector. Maar voor dit werkende modellen zijn gaan we eerst zelf aan de slag. Het Citisens Innovatielab is onze eigen speeltuin waarin we kijken welke kansen er liggen vanuit beschikbare data.

Roel Freeke

Wiebelt op zijn stoel van enthousiasme als hij een slim onderzoek ziet

Kritisch, slim en snel, zo kan je Roel typeren. En dat komt helemaal tot zijn recht als hij mag meedenken over onderzoek. Zijn uitgangspunten daarbij zijn: 1. wat je al kan weten, moet je niet vragen én 2. onderzoek moet relevant zijn vanuit perspectief van de respondent. Bijvoorbeeld: “Voor verkiezingen en bezuinigingen vragen ze mijn mening, terwijl ik daar niet zoveel van vind. Maar als het gaat over mijn hondenuitlaatroute, dan hoor ik ze niet! Terwijl ik daar juist over wil meepraten!” Wil je sparren of een advies over onderzoek? Stuur Roel een email roel@citisens.nl of pak je telefoon: 06-26026019

Roel Freeke | Citisens