Eerst participatie, dan pas een plan!

Dat is de vaste werkwijze van Citisens. Ons participatieproces bestaat uit drie stappen waarin het telkens een stukje concreter wordt.

  1. Gebiedsanalyse. Door de bril van big data kijken we naar het gebied. Onze betrokkenheidsprofielen geven inzicht in de inwonerssamenstelling en de dynamiek tussen verschillende groepen inwoners. Daar voegen we inzichten uit onze recente onderzoeken aan toe. Wat weten we op basis van grootschalige onderzoeken in heel Nederland over hoe verschillende groepen op dit thema denken? En – niet onbelangrijk – wat weten we al over communicatie- en participatievoorkeuren?
  2. Inwonerconsultaties. Aan de gebiedsanalyse voegen we small data toe. Dit doen we door een online inwonerbevraging. Het onderzoek brengen we onder de aandacht via een slimme campagne afgestemd op de aanwezige betrokkenheidsprofielen: leggen we de nadruk op een sociale media campagne of gaan we de straat op? Belangrijk bij deze stap is het bepalen van de fase waarin het traject zit. Het ophalen van ideeën vraagt een ander type vraagstelling dan het toetsen van concrete plannen. De kaders stemmen we af met de opdrachtgever. Wat is het doel? Met wie wil je om tafel? Wat ligt er al vast en waarover kunnen inwoners nog meedenken?
  3. Uitwerking plan. Soms is een inwonersconsultatie voldoende om een plan uit te werken. Soms zullen er hierna nog aanvullende tools worden ingezet. Citisens biedt diverse participatietools om uw doelstellingen te bereiken. Van een online platform tot een burgerpanel en van een opiniepeiling tot gewoon een goed gesprek. Onze participatie-experts kunnen bij elke stap van een traject worden ingeschakeld.

Meer over de betrokkenheidsprofielen

Inwoners zijn op hun eigen manier betrokken. Allemaal geven ze hun eigen antwoord op de vraag: ‘Doe je mee?’. Dat blijkt uit ons onderzoek onder ruim 16.000 Nederlanders. De data over hoe inwoners betrokken willen worden hebben we praktisch gemaakt in het Citisensmodel, met 8 betrokkenheidsprofielen. Wij beschikken over data van alle postcodes van Nederland, dus ook van alle gemeenten.

Wat kan je met de betrokkenheidsprofielen?

De profielen geven gemeenten de basis om een strategie te bepalen voor participatie en communicatie. En dan zo dat het ook echt bijdraagt aan de onderlinge relatie met inwoners en het beoogde effect van het traject. Wat kan dat opleveren? 1) Een slimme inzet van middelen, instrumenten en kanalen, 2) inzicht in motieven en belemmeringen om te willen/kunnen meedoen, 3) het krachtenveld in beeld bij realisatie van opgaven, 4) definitie van uitdagingen en toespitsen van beleid op inwonersgroepen.

Van de Citisensmethode maakten we een brochure (preview hieronder) met daarin de 8 profielen uitgebreid beschreven. De volledige brochure kan je hier downloaden: Brochure Citisensmethode | Betrokkenheid organiseer je zo (3639 downloads)