Een prestatiecijfer voor je gemeente; betrouwbaar en representatief

PRODUCT

Burgerpeiling / ondernemerspeiling

De Burgerpeiling is voor gemeenten een toetsinstrument; om te weten hoe betrokken mensen zijn, en hoe inwoners dienstverlening en beleid ervaren. Of het nu een herhaalonderzoek is, of een nulmeting; uitkomsten moeten betrouwbaar zijn en de respons zo hoog mogelijk.

Benchmark via waarstaatjegemeente.nl
Citisens voert elke peiling zo uit dat je er als gemeente geen organisatorische poeha van hebt. Bovendien maken we meteen ook de benchmark mogelijk door de data aan te leveren bij waarstaatjegemeente.nl.

Als onderzoeksbureau volgen wij de richtlijnen voor Burgerpeilingen opgesteld door het Kwaliteitsinstituut VNG Realisatie. Gemeenten hebben zo de waarborg dat de peiling deskundig is opgezet, met uitkomsten die verantwoord geanalyseerd zijn.

Bruikbare uitkomsten met handelingsperspectief
In elke Burgerpeiling of Ondernemingspeiling maakt Citisens de beste combinatie van betrouwbaarheid, representativiteit en een goede respons.

  • Methode en kanalen zijn laagdrempelig, om zo het aantal deelnemers te vergroten
  • Een heldere rapportage zet het handelingsperspectief voorop.
  • Aanvullende analyse en weging, zodat duidelijk is wat uitkomsten betekenen voor de verschillende doelgroepen of woonwijken.

 

Onderzoek als participatie-instrument
Iedereen moet mogen meedoen. Dat is het uitgangspunt van alle onderzoeken die we bij Citisens uitvoeren. Voor gemeenten is het daarnaast belangrijk om verschillende groepen mensen aan te spreken. Daar zorgen we voor, onder meer doordat inwoners de burgerpeiling mobiel in kunnen vullen. Het resultaat is inclusieve aanpak met toegang voor iedereen die zijn mening wil geven.

Zet jezelf op de lijst

Mogen we onze kennis met je delen? Zo af-en-toe sturen we een update naar onze volgers. Meestal gaat deze update over onderzoek, (inwoners-)communicatie en betrokkenheid. Nieuwsgierig? Zet jezelf dan op de lijst. En.. nog even voor de zekerheid met af-en-toe bedoelen we dus ook écht af-en-toe. Tot binnenkort?

Je gegevens worden nooit gedeeld met derden