Vraag direct een offerte aan

Of bel Vera Wesseling als je vragen hebt: 06-33149191, een mail sturen kan natuurlijk ook: vera@citisens.nl

Anti-spam controlevraag:

Waar deden we dat?

Lees onze cases over Wijk bij Duurstede en Halderberge.

PRODUCT

Burgerpeiling / ondernemerspeiling

De Burgerpeiling/Ondernemerspeiling is voor gemeenten een toetsinstrument; om te weten hoe betrokken mensen zijn en hoe inwoners dienstverlening en beleid ervaren. Of het nu een herhaalonderzoek is, of een nulmeting; uitkomsten moeten betrouwbaar zijn en de respons zo hoog mogelijk.

Benchmark via waarstaatjegemeente.nl
Citisens voert elke peiling zo uit dat je er als gemeente geen organisatorische poeha van hebt. Bovendien maken we meteen ook de benchmark mogelijk door de data aan te leveren bij Waarstaatjegemeente.nl.

Als onderzoeksbureau volgen wij de richtlijnen voor Burgerpeilingen opgesteld door het Kwaliteitsinstituut VNG Realisatie. Gemeenten hebben zo de waarborg dat de peiling deskundig is opgezet met de beste combinatie van betrouwbaarheid, representativiteit en een goede respons.

Bruikbare uitkomsten met handelingsperspectief
In elke Burgerpeiling of Ondernemingspeiling maakt Citisens de beste combinatie van betrouwbaarheid, representativiteit en een goede respons.

  • Methode en kanalen zijn laagdrempelig, om zo het aantal deelnemers te vergroten
  • Bij voorkeur uitgezet via een open link, zodat álle inwoners de kans krijgen om hun mening te geven.
  • Een heldere rapportage zet het handelingsperspectief voorop.
  • Aanvullende analyse en weging, zodat duidelijk is wat uitkomsten betekenen voor de verschillende doelgroepen of woonwijken.

 

Onderzoek als participatie-instrument
Iedereen moet mogen meedoen. Dat is het uitgangspunt van alle onderzoeken die we bij Citisens uitvoeren. Voor gemeenten is het daarnaast belangrijk om verschillende groepen mensen aan te spreken. Daar zorgen we voor, onder meer doordat inwoners de burgerpeiling mobiel in kunnen vullen. Het resultaat is inclusieve aanpak met toegang voor iedereen die zijn mening wil geven.