PRODUCT

Het Citisensmodel
8 betrokkenheidsprofielen

Betrek inwoners op een manier die bij hen past!

Inwoners zijn op hun eigen manier betrokken. Allemaal geven ze hun eigen antwoord op de vraag: ‘Doe je mee?’. Dat blijkt uit ons onderzoek onder 10.000 Nederlanders. De data over hoe inwoners betrokken willen worden hebben we praktisch gemaakt in het Citisensmodel, met 8 betrokkenheidsprofielen. Wij beschikken over data van alle postcodes van Nederland, dus ook van alle gemeenten.

Wat kan je met de betrokkenheidsprofielen?

Het Citisensmodel geeft gemeenten de basis om een strategie te bepalen voor participatie en communicatie. En dan zo dat het ook echt bijdraagt aan de onderlinge relatie met inwoners, en aan het beoogde effect van het traject. Wat dat dan kan opleveren? 1) Een slimme inzet van middelen, instrumenten en kanalen, 2) inzicht in motieven en belemmeringen om te willen/kunnen meedoen, 3) het krachtenveld in beeld bij realisatie van opgaven, 4) definitie van uitdagingen en toespitsen van beleid op inwonersgroepen.

Van de Citisensmethode maakten we een brochure (preview hieronder) met daarin uitgebreid de 8 profielen beschreven. De volledige brochure kan je hier downloaden: Brochure Citisensmethode | Betrokkenheid organiseer je zo (3641 downloads) .

Handelingsperspectief

Door een analyse van betrokkenheidsprofielen toe te passen krijgt de gemeente antwoorden om acties op af te stemmen: handelingsperspectief dus. De leef- en belevingswereld van inwoners wordt zo het uitgangspunt. En inderdaad, daar mag je resultaat van verwachten.

De Citisensmethode: een combinatie tussen onderzoek, voorlichting en activatie

Als het gaat over draagvlakonderzoek of inwonersconsultatie kan het zo zijn dat voorlichting of activatie een gewenst sub- of hoofddoel zijn van het onderzoek. Bijvoorbeeld over afval, vluchtelingen of een nieuw centrumplan. Dan is het slim om te werken met de Citisensmethode, daarbij wordt het model (de betrokkenheidsprofielen) gecombineerd met onderzoek. Bijvoorbeeld om vooraf de communicatiestrategie te bepalen of naderhand te verdiepen op inwonersgroepen en hun motivatie/belemmeringen.