Wij geloven in een geïntegreerde aanpak van onderzoek, communicatie en participatie. Ze versterken elkaar en bij de juiste inzet vormen zij samen een vliegwiel voor wat zoveel moderne organisaties willen bereiken: een wederkerige relatie met hun stakeholders.

Experts in betrokkenheid

Ons specialisme is het realiseren van betrokkenheid. Wij helpen publieke organisaties om op een vernieuwende manier vorm te geven aan de interactie met stakeholders. Via kanalen die aansluiten bij de belevingswereld van de mensen om wie het gaat. Zo leveren we betrouwbare inzichten, steeds gericht op het handelingsperspectief van onze klanten en hun publiek.

Dat doen wij heel concreet. Via laagdrempelige onderzoeken, het ontwerpen van strategieën voor betrokkenheid en het ontwikkelen van interactieve tools. Wij vinden het daarbij belangrijk om met nieuwe technieken te werken. Daar investeren we ook tijd en geld in. Zo werken we met Survalyzer voor het ontwerpen van vragenlijsten, met Esri voor het visueel maken van alle geodata en met Whooz als leidende dataset voor segmentatie en representativiteit.

Betrokkenheidsmonitor & innovatielab

Jaarlijks voeren wij de betrokkenheidsmonitor uit. Dit is een groot landelijk onderzoek naar de staat van publieksparticipatie. Op welke manieren willen mensen betrokken worden, rondom welke onderwerpen (en welke vooral niet!), en welke kanalen passen daarbij?

Wij combineren dit onderzoek met andere datasets en inzichten. Daarmee werken we aan een leidend betrokkenheidsmodel dat het mogelijk maakt om maatschappelijke vraagstukken te structureren en analyseren. Dit model geeft duiding aan de mate van betrokkenheid van verschillende doelgroepen, hun voorkeuren en de wijze waarop een interactieproces effectief ingericht kan worden.

Nieuwsgierig? Hieronder vind je een tweetal whitepapers waarin we verder uitleggen hoe data-gedreven segmentatie kan helpen om meer betrokkenheid te realiseren.