Onderzoek betrokkenheid inwoners | Citisens

Wij geloven in toegankelijk én betrouwbaar onderzoek als startpunt voor draagvlak en betrokkenheid.

blog segmentatie betrokkenheidsprofielen
Vacature onderzoeker Citisens
Vacature onderzoeker Citisens
10.2017gezondheidsartikel inAd Tekengebied 14-100
Vacature onderzoeker Citisens
Dubbele invullers | Citisens | door Necker van Naem
Vacature onderzoeker Citisens
Stemhulp MijnStem | Citisens | door Necker van Naem
Vacature onderzoeker Citisens
Necker van Naem | Citisens

Betrokkenheid

Wij geloven in een geïntegreerde aanpak van onderzoek, communicatie en participatie. Ze versterken elkaar en bij de juiste inzet vormen zij samen een vliegwiel voor wat zoveel moderne organisaties willen bereiken: een wederkerige relatie met hun stakeholders. Lees meer…

Onderzoek

Toegankelijk en laagdrempelig. Dat is het uitgangspunt bij ieder onderzoek dat we doen. Daar zorgen we voor, onder meer doordat respondenten onze onderzoeken mobiel kunnen invullen in maximaal 5 minuten. Lees meer…

Communicatie

Ons team bestaat uit onderzoekers, data-analisten, campagnespecialisten, vormgevers en tekstschrijvers. Wanneer wij gevraagd worden voor een onderzoek of een participatietraject dan denken wij dus ook na over de vorm van de boodschap, via welke kanalen deze het meest effectief is en hoe dit het best leidt tot interactie. Lees meer…

153 opdrachten, omschreven in 17 typerende cases

Over sommige vragen wil je niet te lang nadenken, daar wil je gewoon een oplossing voor. Daarom levert Citisens naast maatwerk ook kant-en-klare producten.

Mijn Burgemeester consultatie

Bij steeds meer vertrouwenscommissies leeft de wens in een vroeg stadium inwoners te betrekken bij het benoemingsproces. Als je het doet, doe het dan goed. Met Mijn Burgemeester geeft Citisens daar gericht invulling aan. Meer weten?

Draagvlakonderzoek vluchtelingen monitor

Als je Nederlanders vraagt of er in hun gemeente huisvesting voor vluchtelingen mag komen, zijn ze dan overwegend positief in hun antwoord, of neigen ze naar ‘nee’? En welke voorwaarden stellen zij als hun gemeente (toch) besluit vluchtelingen te huisvesten? Lees verder…

Citisens panelonderzoek (online access)

Ons panel bestaat uit ruim 35.000 Nederlanders die regelmatig hun mening geven over allerhande maatschappelijke vraagstukken. Wij zetten dit panel in voor representatief onderzoek. Lees verder…

Burgerpeiling / Ondernemerspeiling

De burgerpeiling is voor gemeenten een toetsinstrument; om te weten hoe betrokken mensen zijn, en hoe inwoners dienstverlening en beleid ervaren. Of het nu een herhaalonderzoek is, of een nulmeting; uitkomsten moeten betrouwbaar zijn en de respons zo hoog mogelijk. Lees verder…

Marktonderzoek | Citisens

Zet jezelf op de lijst

Mogen we onze kennis met je delen? Zo af-en-toe sturen we een update naar onze volgers. Meestal gaat deze update over onderzoek, (inwoners-)communicatie en betrokkenheid. Nieuwsgierig? Zet jezelf dan op de lijst. En.. nog even voor de zekerheid met af-en-toe bedoelen we dus ook écht af-en-toe. Tot binnenkort?

Je gegevens worden nooit gedeeld met derden