MijnStem stemhulp | Citisens | door Necker van Naem

PRODUCT

Stemhulp MijnStem

Bij steeds meer kiezers begint de oriëntatie op de verkiezingen online. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat ongeveer 40% van de kiezers een stemhulp raadpleegt. Onderzoek naar opkomstbevordering toont bovendien aan dat een stemhulp significant meer kiezers naar de stembus trekt. Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen vormt de inzet van een stemhulp dus een onmisbaar campagnemiddel met bewezen effectiviteit. Anno 2018 is de vraag dan ook niet meer of je als gemeente een stemhulp moet inzetten, maar welke.

Graag leggen we in onze brochure uit wat gemeenten – en inwoners niet te vergeten – van onze stemhulp MijnStem mogen verwachten.

Bel of mail met onze projectleider Anne van de Meerakker om de brochure van jouw gemeente aan te vragen.
anne@citisens.nl of 06-47871895

2,1 miljoen Nederlanders vulden MijnStem in bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017