Expert op 5 thema’s

Op deze thema’s doen wij doorlopend onderzoek waarmee we onze 8 betrokkenheidsprofielen verder verrijken en inzichten opdoen om participatietrajecten mee vorm te geven.

Energie en klimaat

Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving (incl. veiligheid)

Democratische vernieuwing

Participatie en communicatie

Waar kunnen we mee helpen?

Inwonersconsultaties

Op ieder thema bieden wij de mogelijkheid een online enquête uit te voeren om erachter te komen wat de wensen en voorkeuren van uw inwoners zijn. Of het nou gaat om het opstellen van een omgevingsvisie, een draagvlakonderzoek voor vuurwerkvrije zones of wat mensen al doen om hun huis en tuin klimaatbestendig te maken. Goed om te weten: Citisens beschikt over een waardevolle vragenbibliotheek op deze vijf thema’s. Deze vragensets zijn getoetst en bewezen in de praktijk. Ook maken wij altijd een plan per gebied om het onderzoek onder de aandacht te brengen van lastig bereikbare en minder digitaal vaardige groepen. Zo bent u verzekerd van representatieve resultaten die iets over álle inwoners zeggen.

Verdieping betrokkenheidsprofielen

Citisens beschikt over een eigen segmentatiemodel dat 8 typen inwoners onderscheidt. Deze typen verschillen van elkaar qua algemene betrokkenheid en vertrouwen in de overheid. Van de profielen weten wij de communicatie- en participatievoorkeuren. Maar we weten ook hoe ieder profiel denkt over bovenstaande thema’s. Op ieder thema kunnen we dan ook aanvullende inzichten bieden. Hiermee kunt u een participatiestrategie opstellen voor een specifiek gebied en/of onderwerp.

Panelonderzoek

Gaat uw vraag niet over een bepaald gebied maar wilt u weten hoe Nederlanders denken over deze thema’s? Bent u bijvoorbeeld projectontwikkelaar en wilt u weten hoe verschillende Nederlanders denken over zonneparken? Of bent u benieuwd wat de motieven en belemmeringen zijn voor verschillende groepen Nederlanders om te gaan stemmen? Citisens beschikt over een panel van ruim 55.000 Nederlanders waar u uw vraag aan kan stellen.

Strategie

Inwoners betrekken bij het opstellen van een omgevingsvisie? Een participatieplan voor het aardgasvrij maken van wijken? Het ontwikkelen van een nieuw stadscentrum mét draagvlak? Elk participatietraject vraagt om een eigen aanpak. Citisens ondersteunt met strategisch advies, interim omgevingsmanagement en tools om bewoners te betrekken. Daarbij maken wij gebruik van de Citisensmethode. Wij koppelen resultaten uit onderzoek aan onze betrokkenheidsprofielen. En daar passen we participatie- en communicatiestrategieën op aan.