Onze eerste webinarreeks zit erop! Heb je een webinar gemist? Bij elk webinar staat een knop waarmee je het webinar terug kunt kijken. Intussen werken wij hard aan een nieuwe reeks, dus houd deze pagina in de gaten!

Webinar – Research-update betrokkenheidsprofielen en corona

Telkens wanneer de overheid nieuwe maatregelen afkondigde onderzochten wij de houding, zorgen en gedrag van Nederlanders ten opzichte van het coronavirus. De onderzoeksresultaten koppelden wij aan onze acht betrokkenheidsprofielen. Zo ontwikkelden wij onze Maatschappelijke monitor COVID-19. Hiermee hebben we een goed beeld waar bij overheidscommunicatie voor welke groep de nadruk op gelegd moet worden. Benieuwd? Onze onderzoeker dr. Renée van Os licht de resultaten toe én geeft advies over het raken van de juiste snaar.

Resultaat

 • Inzicht in resultaten van ons onderzoek en ons dashboard rondom corona
 • Begrip van de noodzaak van een gerichte communicatieaanpak bij dit thema
 • Handvatten voor het raken van de juiste snaar bij verschillende inwoners

Datum: dit webinar vond plaats op 23 april. Benieuwd?

Herbekijk het webinar

Webinar – Participatie bij aardgasvrij wonen

De warmtetransitie gaat maar deels over techniek. Het is vooral een sociaal-maatschappelijke opgave. Niet voor niets investeren gemeenten nadrukkelijk in participatie, haalbaarheid en betaalbaarheid. Maar hoe krijg je inwoners mee? We zien veel ‘one size fits all’-aanpakken. Gemeenten bepalen zelf hoe inwoners kunnen meedoen en dat gaat soms niet verder dan een informatieavond en een projectnieuwsbrief. Zo bereik en betrek je maar een beperkte groep mensen. Onze participatie-expert Johan Simon laat zien hoe je participatie omdraait. Ontdek hoe je een wijkgerichte participatieaanpak ontwikkelt die aansluit bij álle wijkbewoners.

Resultaat

 • Inzicht in de valkuil van de ‘one size fits all’-aanpak
 • Kennis over het vormen van een  participatiestrategie die aansluit bij verschillende groepen
 • Praktische adviezen voor het (online) betrekken van inwoners bij dit thema

Datum: dit webinar vond plaats op 30 april. Benieuwd?

Herbekijk het webinar
abandoned-gauges-1497430-1600x1200
Cees-HonkvasteBuurtbewonerHR

Webinar – Een omgevingsvisie maak je samen

Aan de slag met de omgevingsvisie: dat doe je niet in je eentje. De input van inwoners is hierbij immers essentieel. Want wat vinden inwoners eigenlijk belangrijk in hun gemeente? Zijn zij trots op het groen, de veiligheid of de gezellige binnenstad? Wat zouden zij graag anders zien? In dit webinar bespreken we aan de hand van een mooie casus hoe je verschillende groepen inwoners – en dus niet alleen de usual suspects– met verschillende opvattingen betrekt. En minstens zo belangrijk: hoe zorg je ervoor dat het niet blijft bij één keer meedenken?

Resultaat

 • Concrete handvatten voor het betrekken van verschillende inwoners bij de omgevingsvisie
 • Recente inzichten over de mening van Nederlanders over hun leefomgeving
 • Tips & tricks voor het creëren van structurele betrokkenheid van inwoners

Datum: Dit webinar vond plaats op 12 mei. Benieuwd?

Herbekijk het webinar

Webinar – Vergroot betrokkenheid

De relatie tussen overheid en inwoners is aan het veranderen. Steeds vaker werken zij samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De mening van inwoners wordt dus belangrijker. Citisens onderscheidt acht betrokkenheids-profielen. Deze profielen geven de mate van betrokkenheid en vertrouwen van verschillende groepen inwoners weer aan de hand van persona’s. Inzicht in deze profielen geeft gemeenten houvast in het opstellen van een gedifferentieerde communicatie- en participatiestategie.

Resultaat

 • Kennis over de acht betrokkenheidsprofielen van Citisens
 • Inzicht in de vier kenmerken van onze segmentatie: vertrouwen, betrokkenheid, communicatie- en participatievoorkeuren
 • Tips & tricks voor het vormen van een communicatie- en participatiestrategie aan de hand van praktijkvoorbeelden

Datum: Dit webinar vond plaats op 19 mei. Benieuwd?

Herbekijk het webinar
Rapportage onderzoek | Citisens

Webinar – Inwonersenquêtes voor niet-onderzoekers

Je wil de inwoners van jouw gemeente bevragen over een specifiek thema, maar je bent van huis uit geen onderzoeker. Kan dat dan wel? Het antwoord is ja! Maar dan wel volgens een aantal belangrijke uitgangspunten. Een goed onderzoek staat of valt bij een enquête met heldere, weloverwogen vragen. Onze onderzoeker Anne van de Meerakker legt uit waar je hierbij op moet letten en geeft advies over zaken als een goede respons en verwerking van het onderzoek.

Resultaat

 • Inzicht in het opstellen van heldere enquêtes
 • Praktische tips en do’s & dont’s bij het uitzetten van een inwonersenquête
 • Overzicht van de benodigdheden voor een geslaagd onderzoek

Datum: Dit webinar vond plaats op 27 mei. Benieuwd?

Herbekijk het webinar