De gesprekstafels – [X]Changing Perspectives – zijn ontwikkeld in samenwerking met ontwerper-onderzoekers aan de Technische Universiteit Eindhoven, en richten zich op de complexe manier waarop mensen interacteren.

De methode faciliteert dat niet alleen redeneren en spreken, maar ook andere uitdrukkingsvormen een kans krijgen in de dialoog. En ze stimuleert dat gesprekspartners zich in elkaar verplaatsen. Letterlijk betekent de naam van de methode dan ook: ‘het wisselen en uitwisselen van perspectieven’.

De methode werkt beeldend en intuïtief. Dat gesprekspartners hun inbreng doen aan de hand van tastbare objecten in een speelveld en daarmee een gezamenlijk beeld creëren, maakt dat er veel meer ruimte is voor een gelijkwaardige dialoog dan in een gewoon groepsgesprek.

PRODUCT

Gesprekstafels
[X]Changing Perspectives

Een beter gesprek met [X]Changing perspectives

Dat wij houden van innovatieve technieken voor interactie dat moge duidelijk zijn. Om deze reden zijn wij dan ook met de TU Eindhoven een samenwerking aangegaan met het doel om participatieprocessen met slim design naar een hoger niveau te tillen. Zo ontstonden interactieve gesprekstafels: [X]Changing Perspectives.

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedere tafel heeft 6 ‘tokens’ (verplaatsbare objecten met daarop symbolen). Deelnemers gebruiken de tokens om samen een beeld te vormen rondom een onderwerp. Aan de hand van de plaatsing van de symbolen leveren deelnemers hun inbreng en vormen ze een gezamenlijk beeld. Bijvoorbeeld rondom de vraag wat het wensbeeld is bij een bepaalde opgave, wat sterke punten of juist leerpunten zijn en wat er nodig is om bepaalde doelen te realiseren.

De werkvorm stimuleert een gelijkwaardig gesprek

Onderzoek laat zien dat [X]Changing Perspectives de volgende voordelen heeft:

  • Deelnemers benoemen als vanzelf niet alleen het wat, maar ook het waarom van hun inbreng.
  • Een inbreng die is gedaan, wordt niet meer genegeerd, van wie hij ook komt. Hij staat letterlijk op tafel.
  • Deelnemers verbinden hun inbreng aan wat al gezegd is, ze leggen een relatie met ‘wat al op tafel staat’.
  • Deelnemers komen tot gezamenlijke en nieuwe inzichten. Ze beperken zich niet tot stokpaardjes.
  • Deelnemers krijgen oog voor onderlinge verschillen en verplaatsen zich in andere aanwezigen.

Zet jezelf op de lijst

Mogen we onze kennis met je delen? Zo af-en-toe sturen we een update naar onze volgers. Meestal gaat deze update over onderzoek, (inwoners-)communicatie en betrokkenheid. Nieuwsgierig? Zet jezelf dan op de lijst. En.. nog even voor de zekerheid met af-en-toe bedoelen we dus ook écht af-en-toe. Tot binnenkort?

Je gegevens worden nooit gedeeld met derden